Usługi w zakresie rachunkowości:

 • przeglądy ksiąg handlowych i pomoc w korygowaniu nieprawidłowości
 • organizacja przejęć, przekształceń i sprzedaży przedsiębiorstw
 • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach finansowych jednostek
 • przeglądy typu due diligence
 • przygotowanie i wdrażanie systemów budżetowania
 • analizy rentowności produktów, usług, zleceń, projektów itp
 • wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej
 • doradztwo przy przekształcania umów leasingowych dla celów sprawozdawczych
 • doradztwo przy wprowadzeniu do ksiąg kontraktów długoterminowych
 • doradztwo przy zakładaniu i organizacji działów finansowo-księgowych
 • doradztwo przy wdrażaniu komputerowych systemów finansowo – księgowych
 • opracowanie polityki i zasad rachunkowości dla celów rachunkowości finansowej
  i zarządczej

Usługi w zakresie doradztwa podatkowego:

 • bieżące doradztwo podatkowe obejmujące:
  – przygotowanie pism z zapytaniami do organów podatkowych
  – przygotowanie wyjaśnień, odwołań w trakcie kontroli podatkowych
  – ocena możliwości wzruszenia decyzji podatkowych
  – weryfikacja i ocena ustaleń kontroli
 • strategie podatkowe
 • przeglądy podatkowe
 • doradztwo w odwołaniach w postępowaniach z zakresu nie ujawnionych źródeł przychodów
 • optymalizacja podatkowa procesów restrukturyzacyjnych