Oferujemy Państwu możliwość uwolnienia się od skomplikowanych obowiązków związanych z rozliczaniem płac i administracją kadrową.

Zlecenie kalkulacji wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw pracowniczych specjalistom z naszej firmy, pozwoli Państwu skoncentrować się na podstawowej działalności, przynosząc wymierne korzyści finansowe oraz gwarantując całkowite uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i nie ujawnianie ich, bądź ich pełną jawność (w zależności od polityki zarządu) wewnątrz Państwa firmy.

Zasadnicze korzyści:

 • pewność, że polityka personalna firmy znajduje się w rękach profesjonalistów,
 • uniknięcie konieczności zatrudnienia specjalisty ds. personalnych,
 • uwolnienie pracowników firmy od czasochłonnych czynności dotyczących prowadzenia spraw kadrowych,
 • autentyczne zapewnienie poufności i ochrony danych,
 • przeniesienie ryzyka błędów księgowych na odrębny podmiot.

Oferowana usługa obejmuje kompleksową obsługę zagadnień kadrowo-płacowych:

 • naliczanie płac,
 • przygotowanie  przelewów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz GUS,
 • naliczanie składek PFRON oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych.

Reprezentujemy także Państwa podczas kontroli skarbowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.