MZ-Audyt.pl Biegły Rewident Maria Zielona oferuje głównie usługi w zakresie prowadzenia i weryfikacji ksiąg handlowych.

Zmieszczona poniżej oferta dotyczy prowadzenia ksiąg handlowych. Działając na rynku usług audytorsko-księgowych uznaliśmy za niezbędne zróżnicowanie zakresu usług dla naszych klientów.

Proponujemy klientom trzy zakresy poziomu usług prowadzenia ksiąg handlowych. Proponowane pakiety nazwaliśmy Standard, Premium, VIP.

Pakiet STANDARD

Pakiet standard jest podstawowym poziomem usług jaki proponuje nasze biuro rachunkowe. Przeznaczony jest on dla klientów, którzy nie wymagają dodatkowego raportowania dla managmentu i właścicieli, ich działalność jest powtarzalna i nie rodzi konieczności częstej zmiany rozwiązań księgowych i podatkowych.

Pakiet ten gwarantuje naszym klientom:

 • prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w postaci księgi rachunkowej na którą składa się dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • miesięczne rozliczenie podatkowe w zakresie podatku PIT, CIT, VAT,
 • priorytet dla rachunkowości podatkowej przy pełnych księgach handlowych,
 • miesięczny raport w zakresie przychodów i kosztów,
 • miesięczne sporządzanie listy płac, rozliczenia ZUS,
 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • roczne rozliczenie podatkowe.

Zaletą tego pakietu jest minimalizacja miesięcznych ryczałtowych kosztów obsługi z zachowaniem możliwości korzystania z pełnego zakresu usług na zasadach płacenia tylko za wykonane czynności.

Pakiet PREMIUM

Szczególnie namawiamy naszych klientów do korzystania z Pakietu Premium. Stanowi on naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie dla klientów oczekujących od naszego biura rachunkowego stałego poszerzonego zakresu obsługi przy zachowaniu bardzo konkurencyjnych relacji kosztowych w stosunku do księgowości prowadzonej wewnątrz firmy.

Oprócz usług podstawowych pakiet ten obejmuje dodatkowo:

 • miesięczne sporządzanie rachunku wyników i bilansu,
 • dostęp do ksiąg przez Internet,
 • stosowanie odmiennych rozwiązań bilansowych i podatkowych,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • aktualizacja NIP, REGON, KRS,
 • reprezentowanie osobiste klienta wobec Urzędu Skarbowego,
 • składanie sprawozdania finansowego do KRS,
 • przygotowywanie przelewów podatkowych, ZUS i płacowych,
 • sporządzanie miesięcznych raportów,
 • bieżące doradztwo podatkowe.

Pakiet ten jest najczęściej wybieranym zakresem obsługi przez spółki kapitałowe. Gwarantuje on optymalizację relacji kosztów do poziomu usług.

Pakiet VIP

Pakiet VIP charakteryzuje się szczególnym naszym podejściem do klienta. Przy wyborze tego pakietu gwarantujemy naszemu klientowi zdjęcie z niego wszystkich spraw związanych z księgowością, podatkami i finansami. Wybierając ten pakiet nasz klient, może zajmować się tylko istotą swojej działalności. Nasi klienci szczególnie cenią sobie bieżącą informację o ważnych zmianach w zakresie podatków i rozwiązań księgowych podaną w krótkiej i przystępnej dla managera formie.

Oprócz usług oferowanych w pakietach STANDARD I PREMIUM pakiet ten obejmuje dodatkowo:

 • cotygodniowe wizyty pracownika merytorycznego w siedzibie klienta,
 • obsługę płatności zobowiązań,
 • windykację należności,
 • sprawozdawczość do instytucji zewnętrznych,
 • przygotowanie wniosków o interpretację podatkową,
 • miesięczne spotkania z doradcą podatkowym,
 • obsługę rocznych zgromadzeń wspólników,
 • obsługę kwartalnych spotkań z Radą Nadzorczą,
 • przygotowanie wewnętrznych miesięcznych raportów sprawozdawczych w dwóch wersjach językowych,
 • kontakty z bankami kredytującymi, sporządzanie wniosków kredytowych.

Naszym Klientom oferujemy najnowocześniejsze rozwiązanie na rynku usług księgowych – Pulpit Menadżera.

Pulpit Menadżera – udostępnia, na zabezpieczonych hasłem stronach internetowych, informacje o najważniejszych zdarzeniach i procesach z punktu widzenia zarządzania firmą. Kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili i z każdego miejsca na Ziemi podejmować decyzje w oparciu o bieżące dane zgromadzone w Systemie CDN OPT!MA lub podglądać prace biura rachunkowego prowadzącego księgowość w modelu usługowym.

Własciciel lub dyrektor firmy po zalogowaniu się do Pulpitu Menadżera ma dostęp między innymi do:

 • analiz obrotów magazynowych,
 • bieżącego naliczenia zobowiązań podatkowych i ZUS,
 • struktury wiekowej należności i zobowiązań,
 • raportów o dłużnikach i wierzycielach,
 • rejestrów zakupu i sprzedaży,
 • aktualnego bilansu i rachunku wyników firmy,
 • opcji eksportu wybranych danych do excela.

Ceny naszych usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze uzgodnień i uzależnione są od:

– wybranego pakietu zakresu usług,
– formy prawnej (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp.z o.o.),
– branży (np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna),
– ilości dokumentów księgowych,
– innych uwarunkowań (np. firma jest płatnikiem vat, występują transakcje zagraniczne itp.).

W celu skalkulowania odpowiedniej ceny usług księgowych prosimy o wypełnienie załączonego formularza  do wyceny usług księgowych i przesłanie go pocztą lub mailem.

Pobierz formularz do wyceny usług księgowych