Czynności wykonywane w ramach usługi prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym,
  • zapis dokumentów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i zakupów VAT,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych i wysłanie ich do Urzędu Skarbowego,
  • wyliczenie zobowiązań podatkowego i poinformowanie klienta o kwotach zobowiązań,
  • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
  • sporządzenie deklaracji ZUS i druków RMUA,
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia.

Po rozliczeniu  miesiąca wysyłamy klientom drogą elektroniczna informacje o podatkach do zapłacenie oraz wydruk podatkowej księgi przychodów i rozchodów  w wersji elektronicznej (excel lub PDF).

Bezpłatnie udostępniamy naszym klientom program do fakturowania iFaktury24.pl.