Od 1998 roku  posiadamy świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 8547/98 – licencje na prowadzenie biura rachunkowego. Prowadzimy  kompleksową obsługę firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów i na pełnej księgowości.

Biuro udziela bezpłatnych porad dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Udostępniamy klientom bezpłatny program do fakturowania i przeprowadzamy szkolenie z zakresu działania programu.

Pracujemy na najnowszym, wciąż aktualizowanym programie komputerowym Comarch Optima. Klienci naszego biura mają możliwość korzystania z programu do fakturowania iFaktury24.pl bezpłatnie.

Dla wszystkich naszych klientów zainteresowanych prowadzeniem ksiąg handlowych oferujemy najnowocześniejsze rozwiązanie na rynku usług księgowych – Pulpit Menadżera.

Pulpit Menadżera – udostępnia, na zabezpieczonych hasłem stronach internetowych, informacje o najważniejszych zdarzeniach i procesach z punktu widzenia zarządzania firmą. Kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili i z każdego miejsca na Ziemi podejmować decyzje w oparciu o bieżące dane zgromadzone w systemie  OPT!MA lub podglądać prace biura rachunkowego prowadzącego księgowość w modelu usługowym.

Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

MZ-Audyt.pl Biegły Rewident Maria Zielona jest firmą wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3318.

Właścicielem firmy jest Maria Zielona – biegły rewident, magister ekonomii.

Właścicielem firmy jest Maria Zielona – biegły rewident, magister ekonomii posiadająca następujące kwalifikacje:

  • kurs z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst &Joung (2009 rok),
  • wieloletnie doświadczenie nabyte  na stanowisku księgowego, głównego księgowego i dyrektora d/s finansowych w  przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i handlowych (Cukrownia Góra Śląska SA, LPB SA – obecnie Skanska SA, Toyocar J.J. Mikołajczak Sp.J),
  • wieloletnie doświadczenie nabyte w czasie badań sprawozdań finansowych w ramach własnej działalności i w czasie współpracy ze Spółką HLB Sarnowski&Wiśniewski Sp. z o.o.
  • tytuł Biegły Rewident nadany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów – nr wpisu na listę KIBR 10680 (2006 rok),
  • świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 8547/98 – licencja na prowadzenie biura rachunkowego (1998 rok),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na UE w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu kierunek; ekonomika przemysłu (1989 rok),
  • dyplom ukończenia studiów podyplomowych na UE w Poznaniu –  kierunek rachunkowość (1997 rok),
  • kurs dla kandydatów na doradców podatkowych organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (1996 rok).