W zakresie usług audytorskich Firma MZ- Audyt.pl Biegły Rewident Maria Zielona zajmuje się:

  • badaniem sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych,
  • przeglądem sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych,
  • sporządzaniem części audytorskiej prospektów emisyjnych,
  • badaniem planów połączeń, podziałów i przekształceń,
    audytem dotacji unijnych.

Wynagrodzenie za czynności audytorskie kalkulowane jest na podstawie stawki dziennej oraz planowanej pracochłonności prac. W celu skalkulowania odpowiedniej ceny badania prosimy o wypełnienie załączonego obok formularza i przesłanie go na adres lub mail biura.

Pobierz formularz do wyceny usług audytorskich

Nasze usługi cechuje profesjonalizm, nowoczesność, bezpieczeństwo i skuteczność.

Wykonywana przez nas praca stanowi dla nas źródło satysfakcji. Chcielibyśmy mieć możliwość czerpania jej także ze współpracy z Państwem, mając nadzieję na osiągnięcie sukcesu przez obie strony.

MZ- Audyt.pl Biegły Rewident Maria Zielona jest firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3318.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu, księgowości oraz doradztwa dla przedsiębiorstw branży produkcyjnej, handlowej i usługowej.

W naszej pracy wykorzystujemy doświadczenia nabyte dzięki pracy w znanych firmach audytorskich, oraz na stanowiskach głównych księgowych i dyrektorów finansowych spółek kapitałowych i osobowych.

Koncentrujemy się na kompleksowej współpracy z Państwem, poprzez skupienie się na celu, jaki zamierzacie osiągnąć. Taki sposób działania pozwala nam na zrozumienie rzeczywistych potrzeb Państwa firmy, zaoferowanie optymalnego zakresu usług oraz ich realizację, zapewniającą wzrost bezpieczeństwa finansowego i podniesienie skuteczności działania.

Pragniemy stać się Państwa partnerem, podążającym za Waszymi oczekiwaniami i oferującym swoją wiedzę i doświadczenie oraz indywidualne rozwiązania w realizacji dążeń.

Usługi audytorskie zapewniają obiektywne opinie na temat wiarygodności informacji finansowej w stosunku do wymagań ustawowych i pozostałych.

Nasza metodologia badania sprawozdań finansowych obejmuje testy szczegółowe, wykorzystanie narzędzi analitycznych i znajomości branży oraz skupienie się zarówno na kontroli wewnętrznej jak i ryzykach wystąpienia działań niezgodnych z prawem oraz ryzykach ogólnych związanych z przedsiębiorstwem.

Umożliwia nam to zamianę uzyskanych informacji w szereg spostrzeżeń, które mogą być wykorzystywane przez naszych klientów w celu lepszego zarządzania ryzykiem, poprawy wydajności, oceny wyników i wzrostu zyskowności.