Czynności wykonywane w ramach usługi ryczałt ewidencjonowany:

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym,
  • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
  • prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i zakupów VAT,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych i wysłanie ich do Urzędu Skarbowego,
  • wyliczenie zobowiązań podatkowego i poinformowanie klienta o kwotach zobowiązań,
  • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
  • sporządzenie deklaracji ZUS i druków RMUA,
  •  reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia.

Po rozliczeniu  miesiąca wysyłamy klientom drogą elektroniczna informacje o podatkach do zapłacenie oraz wydruk ewidencji w wersji elektronicznej (excel lub PDF). Udostępniamy też bezpłatnie program do fakturowania iFaktury24.pl.